Vergoedingen voor bestuurders van IGL

In overeenstemming met de bepalingen in het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking en het besluit van de Vlaamse Regering  ter zake heeft de Algemene Vergadering van IGL op 24 juni 2011 het presentiegeld vastgelegd vanaf 1 juli 2011 op 60,00 EUR (gekoppeld aan de spilindex 138,01 (lonen overheid)) per vergadering van de Raad van Bestuur en het Bestuurscomité. Voor de vergaderingen van de syndicale overlegorganen bedraagt het presentiegeld maximum de helft van dit basisbedrag.

Een toekomstperspectief voor IGL

2019 wordt een cruciaal jaar voor IGL. Er moet dan beslist worden of en zo ja hoe we met deze intercommunale vereniging willen doorgaan. IGL wil evenwel niet afwachten, maar anticiperen op deze nieuwe uitdaging. 

Het resultaat van de denkoefening – waarbij al haar stakeholders (gebruikers, medewerkers, vakbonden, politiek Limburg) werden betrokken – is een nieuw werkmodel voor IGL en voor haar drie activiteitencentra: Ter Heide, BuSO De Wissel en AZERTiE.

Welkom bij IGL EXTRANET!

 

Het IGL Extranet  uw bestuurlijke vraagbaak - is het communicatiekanaal tussen enerzijds de burgers, de deelnemers en hun raadsleden en anderzijds de bestuurders en de diensten van IGL. Het is ook de bron van alle bestuurlijke informatie voor de bestuurders en de deelnemers van IGL.

Voor algemene en specifieke informatie over de instellingen van IGL kunt u terecht op de volgende website:

Het IGL Extranet is beperkt toegankelijk voor niet-geregistreerde gebruikers: bestuur, regelgeving, jaarverslagen en overzicht (sitemap). Onder bestuur vindt u de actuele samenstelling en de beknopte verslagen van de bestuursorganen: Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en Bestuurscomité.

De raadsleden van de aangesloten besturen, de vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering en de bestuurders van IGL krijgen als geregistreerde gebruiker een ruimere toegang.  Ook het reageren op de inhoud is voorbehouden voor geregistreerde gebruikers.

Indien u nog geen gebruikersaccount heeft, dan kunt u dat aanvragen via het menu-item "Nieuwe account aanmaken".

Ook een nieuw wachtwoord, indien u uw wachtwoord niet meer kent, kunt u via het menu-item "Aanvragen nieuw wachtwoord" bekomen.

Met uw andere vragen kunt u terecht bij de beheerder.

Abonneren op IGL Extranet RSS