Communiqué van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering

Een toekomst voor IGL en haar activiteitencentra!

De Raad van Bestuur wenst u te informeren over de stand van zaken in het toekomstdossier IGL.

Zoals u allicht weet, loopt de huidige samenwerkingsovereenkomst af in november 2019 en mag het Provinciebestuur Limburg vanaf 1 januari 2019 al niet meer deelnemen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Welkom bij IGL EXTRANET!

Het IGL Extranet  uw bestuurlijke vraagbaak - is het communicatiekanaal tussen enerzijds de burgers, de deelnemers en hun raadsleden en anderzijds de bestuurders en de diensten van IGL. Het is ook de bron van alle bestuurlijke informatie voor de bestuurders en de deelnemers van IGL.

Abonneren op IGL Extranet RSS