Een toekomstperspectief voor IGL

2019 wordt een cruciaal jaar voor IGL. Er moet dan beslist worden of en zo ja hoe we met deze intercommunale vereniging willen doorgaan. IGL wil evenwel niet afwachten, maar anticiperen op deze nieuwe uitdaging. 

Het resultaat van de denkoefening – waarbij al haar stakeholders (gebruikers, medewerkers, vakbonden, politiek Limburg) werden betrokken – is een nieuw werkmodel voor IGL en voor haar drie activiteitencentra: Ter Heide, BuSO De Wissel en AZERTiE.

 

Hoe ziet die toekomst er uit?

IGL zal continueren in een afgeslankte vorm. Omwille van wettelijke redenen, bedreigingen en kansen is daar bewust voor gekozen.

Deze afgeslankte vorm dient in dubbele zin begrepen te worden.

(1)   Zo zullen alleen Ter Heide en AZERTiE nog onder de vlag van IGL blijven varen. BuSO De Wissel zal normaal de overstap maken naar het provinciaal onderwijs.

(2)   Daarnaast dient ook de aandeelhoudersstructuur van IGL uitgedund. Het Provinciebestuur van Limburg kan vanaf 2019 geen aandeelhouder meer zijn.

 

Wat met de besturen die vandaag deelnemer zijn?

De 40 Limburgse gemeentebesturen en de 2 OCMW’s blijven ook in de toekomst een belangrijke rol spelen. De boodschap aan hen is om zich sterk te blijven engageren in een aangepaste en eigentijdse corporate governance structuur.

Deelnemers die zich niet verder wensen te engageren, krijgen de vrijheid om uit te treden, maar op de uitdrukkelijke voorwaarde dat ze door hun uitstap de werking van de voorzieningen niet in het gedrang brengen.

 

Hoe gaat het nu verder?

De bedoeling is om voor het einde van dit jaar een ruim draagvlak te creëren voor de nieuwe richting, een principiële beslissing te nemen over de verlenging in afgeslankte vorm en een zicht te krijgen op de toekomstige blijvers.

Door de vertegenwoordigers van de politieke fracties aanwezig in de Raad van Bestuur van IGL (CD&V, SP.A, Open VLD en N-VA) en door de bestuurders en de directieleden van IGL zullen de lokale besturen vanaf september worden geïnformeerd.

 

Wie wordt nu beter van deze aanpak?

Door deze aanpak geven de politieke en bestuurlijke verantwoordelijken prioriteit aan de continuering van de zorg voor bijna duizend kinderen, leerlingen en volwassenen met een ernstige beperking en hun families. Ook voor de zoveel gedreven medewerkers van IGL is het een belangrijke wissel op hun toekomst.

Deze hoopvolle boodschap in het gouden jubileumjaar van IGL zorgt voor een mooi perspectief en neemt heel wat onzekerheden weg.

 

Dit bericht kunt u hier downloaden en/of afdrukken: bericht.