Vergoedingen voor bestuurders van IGL

In overeenstemming met de bepalingen in het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking en het besluit van de Vlaamse Regering  ter zake heeft de Algemene Vergadering van IGL op 24 juni 2011 het presentiegeld vastgelegd vanaf 1 juli 2011 op 60,00 EUR (gekoppeld aan de spilindex 138,01 (lonen overheid)) per vergadering van de Raad van Bestuur en het Bestuurscomité. Voor de vergaderingen van de syndicale overlegorganen bedraagt het presentiegeld maximum de helft van dit basisbedrag.

Op 19 juni 2015 heeft de Algemene Vergadering beslist om vanaf 1 juli 2015 aan de voorzitter een dubbel presentiegeld voor de vergaderingen van het Bestuurscomité toe te kennen in zoverre de voorzitter geen uitvoerend mandaat binnen zijn gemeentebestuur bekleed.

Vanaf 1 juli 2017 bedraagt het enkelvoudig presentiegeld 64,95 EUR en het dubbel presentiegeld 129,90 EUR.

De bestuurders en de bestuurders met raadgevende stem ontvangen ook een reisvergoeding die niet hoger mag liggen dan de reisvergoeding die toegekend wordt aan de ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze vergoeding is vanaf 1 juli 2017 gelijk aan 0,3460 EUR per kilometer.

​In elk jaarverslag is een overzicht van de ontvangen presentiegelden en vergoedingen per bestuurder opgenomen.