Hoofdstuk VII: Bijkomende bepalingen en overgangsbepalingen

Artikel 49

Elke deelnemer, bestuurder, commissaris-revisor of vereffenaar der vereniging, niet in België gedomicilieerd, is gehouden er keuze van woonplaats te doen voor al wat de uitvoering van deze statuten betreft.

Bij gebrek zullen alle oproepingen en notificeringen geldig ter zetel van vereniging gedaan worden, waar hij van rechtswege als gedomicilieerd zal worden aanzien.

 

Artikel 50

Het aandeel van de private verenigingen en van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, die uitgesloten werden van verdere deelname aan de vereniging, wordt uitbetaald aan nominale waarde voor het einde van het boekjaar waarin de statutenwijzigingen, die tot deze uitsluiting leiden, werden goedgekeurd.

Voor deze uitbetaling wordt de nominale waarde van 10 000 BEF om gerekend naar euro, zijnde 247,89 EUR.

 

Artikel 51

Het aandeel van de Provincie Limburg om te komen tot het aandeel, dat overeenkomstig artikel 9 kan worden onderschreven, wordt uitbetaald aan nominale waarde voor het einde van het boekjaar waarin de statutenwijzigingen, die tot deze vermindering leiden, werden goedgekeurd.

Voor deze uitbetaling wordt de nominale waarde van 10 000 BEF om gerekend naar euro, zijnde 247,89 EUR.