algemene vergadering

Een toekomstperspectief voor IGL

2019 wordt een cruciaal jaar voor IGL. Er moet dan beslist worden of en zo ja hoe we met deze intercommunale vereniging willen doorgaan. IGL wil evenwel niet afwachten, maar anticiperen op deze nieuwe uitdaging. 

Het resultaat van de denkoefening – waarbij al haar stakeholders (gebruikers, medewerkers, vakbonden, politiek Limburg) werden betrokken – is een nieuw werkmodel voor IGL en voor haar drie activiteitencentra: Ter Heide, BuSO De Wissel en AZERTiE.

Abonneren op RSS - algemene vergadering