presentiegeld

Vergoedingen voor bestuurders van IGL

In overeenstemming met de bepalingen in het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking en het besluit van de Vlaamse Regering  ter zake heeft de Algemene Vergadering van IGL op 24 juni 2011 het presentiegeld vastgelegd vanaf 1 juli 2011 op 60,00 EUR (gekoppeld aan de spilindex 138,01 (lonen overheid)) per vergadering van de Raad van Bestuur en het Bestuurscomité. Voor de vergaderingen van de syndicale overlegorganen bedraagt het presentiegeld maximum de helft van dit basisbedrag.

Abonneren op RSS - presentiegeld