Raad van Bestuur

Vergoedingen voor bestuurders van IGL

In overeenstemming met de bepalingen in het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking en het besluit van de Vlaamse Regering  ter zake heeft de Algemene Vergadering van IGL op 24 juni 2011 het presentiegeld vastgelegd vanaf 1 juli 2011 op 60,00 EUR (gekoppeld aan de spilindex 138,01 (lonen overheid)) per vergadering van de Raad van Bestuur en het Bestuurscomité. Voor de vergaderingen van de syndicale overlegorganen bedraagt het presentiegeld maximum de helft van dit basisbedrag.

Een toekomstperspectief voor IGL

2019 wordt een cruciaal jaar voor IGL. Er moet dan beslist worden of en zo ja hoe we met deze intercommunale vereniging willen doorgaan. IGL wil evenwel niet afwachten, maar anticiperen op deze nieuwe uitdaging. 

Het resultaat van de denkoefening – waarbij al haar stakeholders (gebruikers, medewerkers, vakbonden, politiek Limburg) werden betrokken – is een nieuw werkmodel voor IGL en voor haar drie activiteitencentra: Ter Heide, BuSO De Wissel en AZERTiE.

Raad van Bestuur gewijzigd

De Raad van Bestuur heeft in zijn vergadering van 9 juni 2016 een nieuwe bestuurder met raadgevende stem verwelkomd.

Pagina's

Abonneren op RSS - Raad van Bestuur