Regelgeving

De werking van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg wordt beheerst door de volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:

  1. Het Decreet over het lokaal bestuur: IGL is onderworpen aan de bepalingen met betrekking tot de opdrachthoudende verenigingen. Voor een volledige historiek van dit decreet wordt u doorverwezen naar de Vlaamse Codex.
  2. De Statuten van IGL.
  • De oorspronkelijke oprichtingsakte d.d. 6 mei 1967 zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad vindt u hier.
  • De gecoördineerde statuten na de buitengewone vergadering d.d.23 juni 2022 van de Algemene Vergadering kunt u hier raadplegen. 
  1. Het Organisatie- en beslissingsmodel. U kunt dit model hier downloaden (of sponzen). Bij het lezen dient u rekening te houden met de decretale afschaffing van het Bestuurscomité en met de overdracht van het activiteitencentrum BuSO De Wissel naar de Provincie Limburg. Een actualisatie zal eerdaags gebeuren.
  2. De rechtspositieregeling / het arbeidsreglement voor de personeelsleden van IGL is opgesteld per activiteitencentrum: