Vergoedingen voor bestuurders van IGL

De decretale basis voor de toekenning van presentiegelden en andere vergoedingen is sinds 1 januari 2019 vervangen door het Decreet van 22 december 2017 op het lokale bestuur en het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris.

In overeenstemming met de bepalingen in het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking en het besluit van de Vlaamse Regering  ter zake heeft de Algemene Vergadering van IGL op 24 juni 2011 het presentiegeld vastgelegd vanaf 1 juli 2011 op 60,00 EUR (gekoppeld aan de spilindex 138,01 (lonen overheid)) per vergadering van de Raad van Bestuur.

Vanaf 1 september 2022 bedraagt het presentiegeld van 74, 60 EUR. 

De bestuurders en de bestuurders met raadgevende stem ontvangen ook een reisvergoeding die niet hoger mag liggen dan de reisvergoeding die toegekend wordt aan de ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze vergoeding is vanaf 1 juli 2022 gelijk aan 0, 4170 EUR per kilometer.​ 

De aansprakelijkheid van de bestuurders is verzekerd bij Ethias NV. De polis kunt u hier raadplegen: polis bestuurdersaansprakelijkheid.

​In elk jaarverslag is een overzicht van de ontvangen presentiegelden en vergoedingen per bestuurder opgenomen.