2022

Hieronder kunt u de besluiten van de bestuursorganen genomen in 2022 raadplegen.

U kan inzage krijgen in de besluiten die op de besluitenlijsten zijn vermeld. Hiervoor neemt u contact op met info@iglimburg.be

Een klacht over een beslissing moet bij de toezichthoudende overheid ingediend worden binnen de dertig dagen nadat de beslissing is bekendgemaakt op de website.

Meer info over de procedure vindt u op de 'Klachtenwegwijzer Lokaal Bestuur Vlaanderen'.

 

Algemene Vergadering Raad van Bestuur
Datum vergadering Datum publicatie Datum vergadering Datum publicatie
    20 januari 2022 26 januari 2022
    17 februari 2022 23 februari 2022
    17 maart 2022 24 maart 2022
       

22 april 2022

3 mei 2022 21 april 2022 29 april 2022
    19 mei 2022 20 mei 2022

23 juni 2022

AV 

BAV 

6 juli 2022 16 juni 2022 20 juni 2022
       
    15 september 2022 19 september 2022
       
    20 oktober 2022 24 oktober 2022
    17 november 2022 21 november 2022
15 december 2022 22 december 2022 15 december 2022 19 december 2022