2023

Hieronder kunt u de besluiten van de bestuursorganen genomen in 2023 raadplegen.

U kan inzage krijgen in de besluiten die op de besluitenlijsten zijn vermeld. Hiervoor neemt u contact op met info@iglimburg.be

Een klacht over een beslissing moet bij de toezichthoudende overheid ingediend worden binnen de dertig dagen nadat de beslissing is bekendgemaakt op de website.

Meer info over de procedure vindt u op de 'Klachtenwegwijzer Lokaal Bestuur Vlaanderen'.

 

Algemene Vergadering Raad van Bestuur
Datum vergadering Datum publicatie Datum vergadering Datum publicatie
    19 januari 2023 26 januari 2023
    16 februari 2023 23 februari 2023
    16 maart 2023 22 maart 2023