Arbeidsreglement LIVaanhetwerk

Het arbeidsreglement van LIVaanhetwerk bestaat uit de volgende onderdelen: (Tussen haakjes wordt de ingangsdatum van de laatste wijziging vermeld.)

Het arbeidsreglement (1 april 2023)

Bijlage 1: Functies en weddenschalen (01102019)

Bijlage 2: Overzicht diverse barema's  (01102019)

Bijlage 3: Overzicht uurroosters (1 april 2023)

Bijlage 4: Overlegorganen met representatieve vakorganisaties (1 april 2023)

Bijlage 5: DVV-polis

Bijlage 5: DVV-polis, premiewijziging (01012019)

Bijlage 5: DVV-polis (1 januari 2023)

Bijlage 6: Berekening eindejaarspremie (01102019)

Bijlage 7: Personen aangeduid voor 1e hulp, preventie & vertrouwenspersoon

Bijlage 8: Kaderreglement 2de pensioenpijler (1 november 2022)

Bijlage 10: Psychosociale risico's (1 november 2022)

Bijlage 11: Alcohol- en drugsbeleid (01102019)

Bijlage 12: Re-integratiebeleid (01102019)

Bijlage 13: GDPR (01102019)

Bijlage 14: Occasioneel telewerk (01102019)

Bijlage 15: Glijtijden (01022020)

Bijlage 16: Wijziging uurroosters zomermaanden (01022020)

Bijlage 17: Sluitingsdagen en vervangende feestdagen 2022 (01122021)

Bijlage 17:  Sluitingsdagen en vervangende feestdagen 2022 (1 november 2022)

Bijlage 18: Beleidsverklaring Welzijn (01122021)