Arbeidsreglement Ter Heide

 

Het arbeidsreglement van Ter Heide bestaat uit de volgende onderdelen: (Tussen haakjes wordt de ingangsdatum van de laatste wijziging vermeld.)

Het arbeidsreglement (01012020)

Bijlage 1: Uurroosters en dienstcodes (01012020)

Bijlage: Arbeidsreglement dienstcodes

Bijlage 2: Aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden (01012020)

Bijlage 3: DVV-polis

Bijlage 4: Permanetieregeling

Bijlage 5: Camera's (01102019)

Bijlage 6: Overlegorganen met representatieve vakorganisaties (01102019)

Bijlage 7: Vertrouwenspersonen (01012020)

Bijlage 8: Kaderreglement 2de pensioenpijler contractuelen (10072017)

Bijlage 9: Protocol maaltijdcheques

Bijlage 9bis: Protocol maaltijdcheques (01012019)

Bijlage 9ter: Protocol maaltijdcheques (01092020)

Bijlage 10: Sluitingsdagen en vervangende feestdagen 2019

Bijlage 10: Sluitingsdagen en vervangende feestdagen 2020

Bijlage 11: Diverse inlichtingen

Bijlage 12: GDPR (01102019)

Bijlage 13: Alcohol-, medicatie- en drugsbeleid (01102019)

Bijlage 14: Re-integratiebeleid (01102019)