Arbeidsreglement Ter Heide

 

Het arbeidsreglement van Ter Heide bestaat uit de volgende onderdelen: (Tussen haakjes wordt de ingangsdatum van de laatste wijziging vermeld.)

Het arbeidsreglement (1 april 2023)

Bijlage 1: Uurroosters en dienstcodes (1 april 2023)

Bijlage: Arbeidsreglement dienstcodes (1 april 2023)

Bijlage 2: Aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden (1 november 2022)

Bijlage Barema's (01042020)

Bijlage Barema's (01102021)

Bijlage 3: DVV-polis ( 1 januari 2023)

Bijlage 4: Permanentieregeling (1 april 2023)

Bijlage 5: Camera's (1 april 2023)

Bijlage 6: Overlegorganen met representatieve vakorganisaties (1 november 2022)

Bijlage 7: Vertrouwenspersonen (01112020)

Bijlage 8: Kaderreglement 2de pensioenpijler contractuelen (1 november 2022)

Bijlage 10: Sluitingsdagen en vervangende feestdagen 2022(1 november 2022)

Bijlage 11: Diverse inlichtingen

Bijlage 12: GDPR (01102019)

Bijlage 13: Alcohol-, medicatie- en drugsbeleid (01102019)

Bijlage 14: Re-integratiebeleid (01112020)

Bijlage 15: Occasioneel telethuiswerk (01112020)

Bijlage 16: Rustverstoringstoelage (01012021)

Bijlage 17: Ecocheques 2022 (1 november 2022)

Bijlage 18: Beleidsverklaring welzijn (01122021)

Bijlage 19: Arbeidsdeal (1 april 2023)