Arbeidsreglement Ter Heide

 

Het arbeidsreglement van Ter Heide bestaat uit de volgende onderdelen: (Tussen haakjes wordt de ingangsdatum van de laatste wijziging vermeld.)

Het arbeidsreglement (01122021)

Bijlage 1: Uurroosters en dienstcodes (01122021)

Bijlage: Arbeidsreglement dienstcodes

Bijlage 2: Aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden (01112020)

Bijlage Barema's (01042020)

Bijlage Barema's (01102021)

Bijlage 3: DVV-polis en bijvoegsel (01012021)

Bijlage 4: Permanentieregeling

Bijlage 5: Camera's (01112020)

Bijlage 6: Overlegorganen met representatieve vakorganisaties (01112020)

Bijlage 7: Vertrouwenspersonen (01112020)

Bijlage 8: Kaderreglement 2de pensioenpijler contractuelen (13102021)

Bijlage 9: Protocol maaltijdcheques (01092020)

Bijlage 9bis: Protocol maaltijdcheques_wijziging (01012021)

Bijlage 10: Sluitingsdagen en vervangende feestdagen 2021

Bijlage 10: Sluitingsdagen en vervangende feestdagen 2020

Bijlage 11: Diverse inlichtingen

Bijlage 12: GDPR (01102019)

Bijlage 13: Alcohol-, medicatie- en drugsbeleid (01102019)

Bijlage 14: Re-integratiebeleid (01112020)

Bijlage 15: Occasioneel telethuiswerk (01112020)

Bijlage 16: Rustverstoringstoelage (01012021)

Bijlage 17: Ecocheques 2020 (01122020)

Bijlage 18: Beleidsverklaring welzijn (01122021)