Besluiten 2014

Hieronder kunt u de besluiten van de drie bestuursorganen genomen in 2014 raadplegen.

Algemene Vergadering Raad van Bestuur Bestuurscomité
20 juni 2014 13 februari 2014 23 januari 2014
12 december 2014 13 maart 2014 27 februari 2014
  8 mei 2014 27 maart 2014
  5 juni 2014 23 april 2014
  11 september 2014 21 mei 2014
  23 oktober 2014 26 juni 2014
  13 november 2014 1 juli 2014
  4 december 2014 27 augustus 2014
  11 december 2014 24 september 2014
  12 december 2014 8 oktober 2014
    22 oktober 2014
    26 november 2014