Besluiten 2017

Hieronder kunt u de besluiten van de drie bestuursorganen genomen in 2017 raadplegen.

Algemene Vergadering Raad van Bestuur Bestuurscomité
23 juni 2017 12 januari 2017 25 januari 2017
8 december 2017 9 maart 2017 9 februari 2017
    15 februari 2017
  11 mei 2017 22 februari 2017
  8 juni 2017 22 maart 2017
     
  14 september 2017 26 april 2017
    10 mei 2017
    24 mei 2017
  12 oktober 2017 21 juni 2017
  9 november 2017 28 juni 2017
  8 december 2017  
    30 augustus 2017
    7 september 2017
    14 september 2017
     
    5 oktober 2017
    26 oktober 2017
    23 november 2017
    21 december 2017