Besluiten 2019

Hieronder kunt u de besluiten van de bestuursorganen genomen in 2019 raadplegen.

U kan inzage krijgen in de besluiten die op de besluitenlijsten zijn vermeld. Hiervoor neemt u contact op met henri.vandermeulen@iglimburg.be

Een klacht over een beslissing moet bij de toezichthoudende overheid ingediend worden binnen de dertig dagen nadat de beslissing is bekendgemaakt op de website.

Meer info over de procedure vindt u op de 'Klachtenwegwijzer Lokaal Bestuur Vlaanderen'.

 

Algemene Vergadering Raad van Bestuur
Datum vergadering Datum publicatie Datum vergadering Datum publicatie
27 maart 2019 28 maart 2019 10 januari 2019 14 januari 2019
    14 februari 2019 18 februari 2019
    14 maart 2019 26 maart 2019
       
26 juni 2019 5 juli 2019 11 april 2019 23 april 2019
    16 mei 2019 23 mei 2019
    20 juni 2019 28 juni 2019
       
25 september 2019 1 oktober 2019 4 juli 2019 5 juli 2019
    28 augustus 2019 6 september 2019
    19 september 2019 1 oktober 2019
       
11 december 2019 12 december 2019 16 oktober 2019 24 oktober 2019
    24 oktober 2019 31 oktober 2019
    21 november 2019 4 december 2019
    11 december 2019 23 december 2019