Besluiten 2020

Hieronder kunt u de besluiten van de bestuursorganen genomen in 2020 raadplegen.

U kan inzage krijgen in de besluiten die op de besluitenlijsten zijn vermeld. Hiervoor neemt u contact op met henri.vandermeulen@iglimburg.be

Een klacht over een beslissing moet bij de toezichthoudende overheid ingediend worden binnen de dertig dagen nadat de beslissing is bekendgemaakt op de website.

Meer info over de procedure vindt u op de 'Klachtenwegwijzer Lokaal Bestuur Vlaanderen'.

 

Algemene Vergadering Raad van Bestuur
Datum vergadering Datum publicatie Datum vergadering Datum publicatie
    16 januari 2020 28 februari 2020
    20 februari 2020 28 februari 2020
    19 maart 2020 31 maart 2020
       
25 juni 2020 3 juli 2020 23 april 2020 28 april 2020
    14 mei 2020 26 mei 2020
    28 mei 2020 5 juni 2020
    18 juni 2020 1 juli 2020
       
    2 juli 2020 8 juli 2020

26 augustus 2020

(2de oproeping)

11 september 2020 26 augustus 2020 7 september 2020
    17 september 2020 6 oktober 2020
       
10 december 2020 24 december 2020 15 oktober 2020 26 oktober 2020
    29 oktober 2020 12 november 2020
    19 november 2020 1 december 2020
    17 december 2020 22 december 2020