Besluiten 2021

Hieronder kunt u de besluiten van de bestuursorganen genomen in 2021 raadplegen.

U kan inzage krijgen in de besluiten die op de besluitenlijsten zijn vermeld. Hiervoor neemt u contact op met henri.vandermeulen@iglimburg.be

Een klacht over een beslissing moet bij de toezichthoudende overheid ingediend worden binnen de dertig dagen nadat de beslissing is bekendgemaakt op de website.

Meer info over de procedure vindt u op de 'Klachtenwegwijzer Lokaal Bestuur Vlaanderen'.

 

Algemene Vergadering Raad van Bestuur
Datum vergadering Datum publicatie Datum vergadering Datum publicatie
    21 januari 2021 31 januari 2021
    25 februari 2021 4 maart 2021
    18 maart 2021 29 maart 2021
       
24 juni 2021 1 juli 2021 21 april 2021 4 mei 2021
    11 mei 2021 20 mei 2021
    17 juni 2021 1 juli 2021
       
    1 juli 2021 6 juli 2021
    2 september 2021 14 september 2021
    16 september 2021 22 september 2021
       
16 december 2021 21 december 2021 21 oktober 2021 1 november 2021
    25 november 2021 2 december 2021
    9 december 2021 15 december 2021