Bestuur

 

De Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg, afgekort IGL, wordt beheerd en bestuurd door twee bestuursorganen: de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. Het Bestuurscomité is sinds 1 januari 2019 decretaal afgeschaft.

De werking van deze organen is geregeld en verduidelijkt in het Decreet over het lokaal bestuur, de statuten van IGL en het Organisatie- en beslissingsmodel. U vindt deze documenten ook in de rubriek "Regelgeving".

 

De samenstelling van de bestuursorganen kunt u hier raadplegen: 

De bestuurders ontvangen in overeenstemming met de decretale en statutaire regels een reisvergoeding en een presentiegeld per vergadering: bestuurdersvergoedingen.

 

De jaarverslagen van IGL kunt u raadplegen in de rubriek "Jaarverslagen".

De besluiten van de bestuursorganen kunt u hieronder raadplegen:

U kunt inzage krijgen in de besluiten die op de besluitenlijsten zijn vermeld. Hiervoor neemt u contact op met katrien.geukens@terheide.be

Een klacht over een beslissing moet bij de toezichthoudende overheid ingediend worden binnen de dertig dagen nadat de beslissing is bekendgemaakt op de website.

Meer info over de procedure vindt u op de 'Klachtenwegwijzer Lokaal Bestuur Vlaanderen'.