Bestuur

 

IGL (0201.310.929), wordt beheerd en bestuurd door twee bestuursorganen: de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. Het Bestuurscomité is sinds 1 januari 2019 decretaal afgeschaft.

De werking van deze organen is geregeld en verduidelijkt in het Decreet over het lokaal bestuur, de statuten van IGL en het Organisatie- en beslissingsmodel. U vindt deze documenten in de rubriek "Regelgeving".

 

De Raad van Bestuur heeft op de Raad van Bestuur van 20 januari 2022 onderstaand organogram unaniem goedgekeurd.

Het actuele organogram van IGL, waarbij de functie algemeen directeur vandaag waargenomen wordt door Paul Geypen, algemeen directeur Ter Heide, Yves Moriën, directeur LIVaanhetwerk, is als volgt:

https://extranet.iglimburg.be/sites/default/files/organogram_20230202_v3paul_.jpg

De samenstelling van de bestuursorganen kunt u hier raadplegen: 

De bestuurders ontvangen in overeenstemming met de decretale en statutaire regels een reisvergoeding en een presentiegeld per vergadering: bestuurdersvergoedingen.

 

De jaarverslagen van IGL kunt u raadplegen in de rubriek "Jaarverslagen".

De besluiten van de bestuursorganen kunt u hieronder raadplegen:

U kunt inzage krijgen in de besluiten die op de besluitenlijsten zijn vermeld. Hiervoor neemt u contact op met katrien.geukens@terheide.be

Een klacht over een beslissing moet bij de toezichthoudende overheid ingediend worden binnen de dertig dagen nadat de beslissing is bekendgemaakt op de website.

Meer info over de procedure vindt u op de 'Klachtenwegwijzer Lokaal Bestuur Vlaanderen'.