1. Directeur AZERTiE

1.1  Verantwoordelijkheidsgebied

Hij/zij is eindverantwoordelijk voor het presteren van de totale organisatie: inhoudelijk, personeel, financiën, informatica, logistiek, kwaliteit, administratie.

 

1.2  Directe chef:

Bestuurscomité en Raad van Bestuur.

 

1.3  Doel van de functie:

 • ervoor zorgen dat de Organisatie haar maatschappelijk opdracht kan waarmaken.
 • zorgen voor toegevoegde waarde op gebied van het cliënteel, personeel, ontwikkelen van de samenleving.
 • richting geven aan de organisatie, zorgen voor een strategie en doelstellingen.
 • de Organisatie geschikt maken voor het bereiken van haar doelstellingen.
 • de Organisatie vertegenwoordigen en uitdragen.

 

1.4  Hoofdbestanddelen van de taak

 • verzekeren van coherente beleidsvoorbereiding en een correcte beleidsuitvoering.
 • verzekeren van een kwalitatieve dienstverlening aan de doelgroep, de werkgevers, verwijzers en subsidiërende instanties coördineren van het opmaken van het strategisch plan.
 • ervoor zorgen dat de strategische doelstellingen vertaald worden in operationele plannen, individuele en teamdoelstellingen.
 • verzekeren van samenhang in de Organisatie door ervoor te zorgen dat de beleidsdomeinen naadloos op elkaar aansluiten.
 • in overleg met het management zorgen voor een efficiënte Organisatie, opvolging en bijsturing van de dagelijkse activiteiten.
 • waken over een correcte implementatie van het Human Resources beleid zodat de Organisatie steeds over voldoende competente en gemotiveerde medewerkers beschikt om de opdrachten te realiseren.
 • waken over de efficiënte inzet van de ter beschikking gestelde financiële middelen.
 • verzekeren van een aangepaste bedrijfscultuur.
 • zorgen voor goede externe contacten, een effectieve communicatie met de buitenwereld en het promoten van de Organisatie.
 • gesprekspartner ten opzichte van bestuursorganen IGL.
 • gesprekspartner ten opzichte van de representatieve vakbonden.
 • lid van het directiecomité IGL.

 

1.5  Kennisniveau en vaardigheidsniveau

1.5.1  Kennis:

 • algemeen management;
 • strategisch management;
 • veranderingsmanagement;
 • inzicht in de sector;
 • inzicht in maatschappelijke en technologische evoluties.

 

1.5.2  Resultaatgerichte aanpak:

 • visionair;
 • sturen op de hoofdlijnen;
 • probleemoplossend werken en denken;
 • prioriteiten stellen;
 • kunnen improviseren;
 • inspelen op veranderende omstandigheden;
 • weloverwogen beslissingen nemen;
 • grijpt trefzeker in als er iets mis dreigt te gaan.

 

1.5.3  Sociale en communicatieve vaardigheden:

 • beweegt zich gemakkelijk in verschillende kringen en op verschillende niveaus;
 • komt tot resultaten in het spel van geven en nemen, kunnen onderhandelen;
 • verplaatst zich in de gedachtewereld van de andere;
 • is voor collega’s een sturende kracht;
 • weet management en medewerkers tot grote individuele en collectieve prestaties te brengen;
 • houdt medewerkers geïnformeerd;
 • mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

 

1.5.4  Leiding geven:

 • leiden van vergaderingen;
 • stimuleren en motiveren van medewerkers;
 • kennisoverdracht;
 • rustig en assertieve stijl;
 • methodisch en strategisch werken;
 • groepsdynamica stimuleren;
 • creatieve werk delegeren;
 • controle uitvoeren;
 • stressbestendig.