4. Secretaris IGL

4.1     Verantwoordelijkheidsgebied

Is eindverantwoordelijk voor de werking van het algemeen secretariaat van de bestuursorganen.

 

4.2  Directe chef:

voorzitter IGL/directiecomité

 

4.3  Doel van de functie:

 • Zorgt voor de administratieve en praktische ondersteuning van de bestuursorganen.
 • Bereidt samen met de directeuren van de instellingen de agenda en de planning van de bestuursorganen voor.
 • Staat in voor de verslaggeving van al de bestuursorganen.
 • Zorgt dat de input van de instellingen samengebracht en voorgelegd wordt aan de bestuursorganen.
 • Zorgt dat de input van het directiecomité (overkoepelende diensten o.a. de diensten die samenvallen met IGL als rechtspersoon) samengebracht en presenteerbaar gemaakt worden voor de bestuursorganen.
 • Zorgt voor een digitaal toegankelijke administratie voor de drie directeuren: statuten, verslaggeving bestuursorganen, jaarverslag,
 • Staat ter beschikking van de directeuren van de activiteitencentra voor ad hoc opdrachten in het bijzonder op het administratieve en ICT vlak, vertrekkend vanuit het directiecomité IGL en zal hierover aan het directiecomité verantwoording afleggen.

 

4.4  Kennisniveau en vaardigheidsniveau

4.4.1  Kennis:

 • kennis van de wetgevingen van toepassing op intergemeentelijke samenwerkings­verbanden;
 • algemeen management;
 • strategisch management;
 • kennis van groepsdynamica en veranderingsmanagement;
 • kennis van de courante administratieve ICT-hulpmiddelen.

 

4.4.2  Resultaatgerichte aanpak:

 • probleemoplossend werken en denken;
 • prioriteiten stellen;
 • kunnen improviseren;
 • flexibel;
 • weloverwogen beslissingen nemen.

 

4.4.3  Sociale en communicatieve vaardigheden:

 • assertief, flexibel, inlevend, diplomatisch en discreet;
 • stressbestendig
 • mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

 

4.4.4  Leiding geven:

 • leiden van medewerkers;
 • zorgen voor kennisoverdracht en -ontwikkeling;
 • stimuleren en motiveren van medewerkers;
 • opvolging van de voortgang.