DIS gecoördineerd

Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke  samenwerking (gecoördineerd)

Vanaf 1 januari 2019 vervangen door het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (BS 15 februari 2018); zie rubriek Regelgeving.

Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2001.

Gewijzigd door Decreet van 18 juli 2003 betreffende publiek-private samenwerking (BS 19 september 2003).

Gewijzigd door Decreet van 22 december 2006 tot wijziging van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het provinciedecreet van 9 december 2005 (BS 29 december 2006).

Gewijzigd door Decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het provinciedecreet en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (BS 19 juni 2009).

Gewijzigd door Decreet van 1 juni 2012 houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (BS 29 juni 2012).

Gewijzigd door Decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (BS 15 februari 2013).

Gewijzigd door Decreet van 25 april 2014 houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (BS 26 juni 2014).

Gewijzigd door Decreet van 26 juni 2015 houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (BS 7 juli 2015).

Gewijzigd door Decreet van 27 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake energie (BS 10 december 2015).

Gewijzigd door Decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005 (BS 17 juni 2016).