II. Conceptueel model

In dit eerste gedeelte zal uitgegaan worden van de belangrijkste elementen van het nieuwe B&O model van IGL. Het is een theoretische benadering, de onderliggende basis van het operationeel concept. Het geeft ‘de geest’ weer van het ‘wettelijk of reglementair kader’, zoals beschreven in deel II. Het dient als gids voor latere reflecties of evaluaties, een memorie van toelichting dus  om de praktijk te toetsen aan de fundamentele uitgangspunten.