Raad van Bestuur

Vergoedingen voor bestuurders van IGL

De decretale basis voor de toekenning van presentiegelden en andere vergoedingen is sinds 1 januari 2019 vervangen door het Decreet van 22 december 2017 op het lokale bestuur en het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris.

Raad van Bestuur gewijzigd

De Raad van Bestuur heeft in zijn vergadering van 28 augustus 2019 zijn samenstelling gewijzigd.

Intesa en Ter Heide werken samen aan de toekomst voor mensen met een beperking

 

De Raad van Bestuur heeft in zijn vergadering van donderdag 18 oktober 2018 groenlicht gegeven om een kaderovereenkomst tussen IGL  (Ter Heide en AZERTiE) en Intesa vzw af te sluiten met als doel de mogelijkheid van een structurele samenwerking in de nabije toekomst te onderzoeken.

Pagina's

Abonneren op RSS - Raad van Bestuur