Besluiten 2018

Hieronder kunt u de besluiten van de drie bestuursorganen genomen in 2018 raadplegen.

Algemene Vergadering Raad van Bestuur Bestuurscomité
22 juni 2018 11 januari 2018 25 januari 2018
7 december 2018 GAV 8 februari 2018 15 februari 2018
7 december 2018 BAV 15 februari 2018 22 februari 2018
  8 maart 2018 22 maart 2018
  22 maart 2018  
     
  3 mei 2018 26 april 2018
  6 juni 2018 24 mei 2018
  14 juni 2018 28 juni 2018
  22 juni 2018  
     
  5 juli 2018 30 augustus 2018
  13 september 2018 27 september 2018
     
  18 (11) oktober 2018 25 oktober 2018
  8 november 2018 22 november 2018
  7 december 2018 20 december 2018